Verktygsmaskiner för industri

En verktygsmaskin är en maskin som utför bearbetning av material, en del med ett enda fast monterat verktyg, andra med flera mer eller mindre automatiskt styrda (CNC-styrda) och mer eller mindre automatiskt utbytbara verktyg. De flesta verktygsmaskiner utför skärande bearbetning såsom svarvning, fräsning, borrning, slipning och stansning men det finns även maskiner för formande bearbetning såsom pressning och falsning. - Wikipedia

Skärande bearbetning

Skärande bearbetning är något som kan göras med olika typer av verktygsmaskiner. Tillverkningsprocessen omfattar att man har ett arbetsstycke varifrån man skär bort bitar. Olika verktyg gör olika sorters skärande bearbetning. Därmed finns det verktygsmaskiner så borrar, svarvar, fräsmaskiner samt många fler.

Inom industrin är det vanligt att använda belagda hårdmetallskär monterade i en speciellt anpassad hållare för att skära med. Inom olika industrier kan det även finnas behov av transportutrusningar, läs mer om det på vecto.com.

Formande bearbetning

Formande bearbetning handlar ofta om att forma om ett arbetsstycke, många gånger av metall. Det kan vara att man utför kantpressning, excenterepressning, hydraulpressning, rörbockning, extrudering med mera. För detta arbete har man olika typer av verktygsmaskiner. 

CNC-fräs och andra maskiner

Många verktygsmaskiner är så kallade CNC styrda. De kan vara helautomatiska eller halvautomatiska.CNC står för Computer Numerical Control och de som hanterar dessa maskiner kallas för CNC-operatörer.  Med en CNC fräs till exempel kan man tillverka och skära ut olika detaljer genom att programmera maskinen att göra det. Man styr helt enkelt maskinen med CNC koder, som man knappar in. 

Tillgång till moderna verktyg är A och O

I en värld där precision och effektivitet är A och O för smidiga processer är moderna verktyg och maskiner nyckeln till framgång. En uppdaterad maskinpark symboliserar inte bara din logga utan även ditt åtagande att leverera kvalitet. Investera i framtiden – välj verktyg som möter morgondagens krav idag.

Verkstads-experten